Wij bieden u

Gastouderbureau Thuis van Huis maakt het voor u zo eenvoudig mogelijk:

 • Begeleiding in de opstart van uw opvang
 • (Extra) begeleiding voor u als gastouder op zowel pedagogisch, administratief als financieel gebied
 • Kosteloos EHBO, cursussen en themabijeenkomsten
 • Intervisie-bijeenkomsten
 • Jaarlijkse risico-inventarisatie (RIE)
 • Jaarlijkse voortgangsgesprekken
 • Eenvoudige online urenregistratie met vaste factuurdata.
 • Automatische incasso bij vraagouders
 • Scherpe bewaking van betalingen en samenwerking incassobureau
 • U bepaalt uw eigen uurtarief, wij adviseren u hierbij
 • Kosteloos vervanging regelen tijdens ziekte en/of vakantie
 • Geen extra bureaukosten voor ouders bij gebruik meerdere gastouders
 • Nieuwsbrief
 • Opvangboekje
 • Verjaardagskaart gastouders
 • Sint cadeau, presentje Dag van de Gastouder
 • Buitenspeeldag
 • Voorleesochtenden
beslag