Oudercommissie

bibliotheek

Gastouderbureau Thuis van Huis heeft conform de wet- en regelgeving een oudercommissie. Deze actieve oudercommissie behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van de kinderen en vertegenwoordigt de ouders.

Bij opvang van kinderen draait het om het kind, maar ook om de wensen van de ouders. Het doel van de oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de ouders, die een overeenkomst inzake gastouderopvang hebben met Gastouderbureau Thuis van Huis.

De oudercommissie bestaat uit twee tot vijf vraagouders, die bij ons ingeschreven staan. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan, de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenprocedure, thema-avonden en de tarieven van de kinderopvang.

Het reglement van de oudercommissie is voor iedereen beschikbaar en op te vragen bij Gastouderbureau Thuis van Huis.

Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen worden er diverse vergaderingen per jaar gepland. Van tevoren worden stukken aangeleverd die besproken worden. Deze vergaderingen worden genotuleerd en zijn op aanvraag inzichtelijk voor onze vraagouders.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de oudercommissie of om een  vergadering bij te wonen? U bent van harte welkom! Stuur dan een mailtje naar info@thuisvanhuis.net.

Contact