Kinderopvangtoeslag

Wanneer u gebruikt maakt van een gastouder via Gastouderbureau Thuis van Huis heeft u recht op kinderopvangtoeslag. U kunt dit aanvragen via www.belastingdienst.nl/toeslagen.
Zo blijft het voor u voordelig en betaalbaar.

Het maximum bedrag waarover u in 2023 teruggave kunt ontvangen, is vastgesteld op  €6,73 per opvang uur per kind, voor 2024 is dit vastgesteld op €7,53 per opvang uur per kind.

Met de kinderopvangtoeslag tabel 2024 is het mogelijk uit te rekenen voor welk bedrag aan kinderopvangtoeslag (= KOT) u recht heeft in 2024.

De inkomenstabel voor 2024 vindt u op de website van de Kinderopvangwijzer.

Het maximum aantal uren kinderopvang waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen, blijft 230 uren per kind per kalendermaand vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin de ouder(s) werken. Dus wanneer beide ouders in een kalenderjaar 12 maanden hebben gewerkt, dan kunnen zij aanspraak maken op 230 uur x 12 maanden = 2.760 uren kinderopvangtoeslag. Hoeveel uren zij daadwerkelijk hebben gewerkt, is niet meer belangrijk. Ouders moeten nog wel voldoen aan de arbeidseis. Per kalendermaand waarin ouders betaalde arbeid hebben verricht, kan er aanspraak worden gemaakt op ten hoogste 230 uren kinderopvangtoeslag. Er wordt daarbij uitgegaan van het aantal maanden van de ouder die het minste aantal maanden heeft gewerkt. Het opgebouwde recht kan gespreid over het kalenderjaar worden opgenomen.

Op de website van Toeslagen kunt een proefberekening maken van uw kinderopvangtoeslag in 2024. Toeslagen heeft hiervoor een rekenhulp. Voor de berekening heeft u het uurtarief van uw kinderopvang voor 2024 en uw toetsingsinkomen nodig.

Wij helpen u graag bij de aanvraag.

Contact
kinderopvangtoeslag-wijzigen