De voordelen van gastouderopvang

IMG_8506 (002)

Persoonlijk

Kiest u voor kinderopvang via Gastouderbureau Thuis van Huis, dan kiest u voor kleinschalige opvang. Onze gastouders zorgen ervoor dat uw kind in een warme uitnodigende thuissituatie wordt opgevangen. De gastouder is communicatief vaardig en gaat op een integere en begripvolle manier met zowel ouder als kind om. Uw gastouder is voor u en uw kind het vaste vertrouwde gezicht tijdens de opvang.

Flexibel

Een gastouder kan flexibel omgaan met de opvangtijden.  De gastouder biedt de mogelijkheid in te spelen op uw persoonlijke wensen. Voor vervanging of in een noodsituatie kunt u de medewerkers van Gastouderbureau Thuis van Huis eenvoudig bereiken. Wij zijn persoonlijk en betrokken, om het kind.

puzzel

Professioneel

Gastouderbureau Thuis van Huis weet precies met wie we samenwerken en we onderhouden korte lijnen met zowel ouders als gastouders. We zijn scherp op de kwaliteitsnormen. Het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Thuis van Huis en de wensen van de ouders worden nageleefd. Het maken van een perfecte match tussen de gastouder en ouder is waar we ons voor inzetten. Uw kind staat hierin centraal.

Voordelig

Wanneer u gebruikt maakt van geregistreerde gastouderopvang via Gastouderbureau Thuis van Huis heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Wij adviseren en ondersteunen u hierin. Gastouderschap is maatwerk: u betaald geen onnodige uren opvang.

bakken

Administratief

Gastouderbureau Thuis van Huis staat voor persoonlijk contact, goede bereikbaarheid en goede service. Wij zorgen voor een optimale begeleiding en ondersteuning op zowel pedagogisch als op administratief gebied. Wij maken het voor u zo eenvoudig mogelijk.

Veiligheid

Veiligheid en hygiene zijn een belangrijk aandachtspunt. Jaarlijks voeren wij de Risico Inventarisatie uit. Daarnaast onderhouden wij regelmatig contact en bezoeken wij de gastouder regelmatig. Ook de GGD voert steekproefsgewijs controles uit. Aan de hand van jaarlijkse evaluaties worden onze bevindingen vastgelegd en eventuele aanvullende begeleiding geboden.

Elke gastouder beschikt over een geldig certificaat kinder- EHBO. Gastouderbureau Thuis van Huis biedt gratis de jaarlijkse training aan.

baby

Onze gastouders staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en het Personenregister Kinderopvang(PRK).  Hierdoor vindt continue screening plaats op goed gedrag richting minderjarigen Deze screening geldt voor alle regelmatig aanwezigen in de opvang van achttien jaar of ouder en stagiaires.

Daarnaast werken onze gastouders met protocollen van Gastouderbureau Thuis van Huis:

 • pedagogisch beleidsplan
 • meldcode kindermishandeling
 • veilig slapen
 • ongevallen registratieformulier
 • medicatie toediening
vingerverf

Extra

We bieden veel extra’s in de vorm van:

 • Begeleiding van ouders en gastouders
 • Gratis thema avonden
 • Trainingen, cursussen en intervisie (voor gastouders)
 • Kosteloos vervanging regelen in geval van ziekte of vakantie
 • Indien uw (kind)eren bij meerdere gastouders komen, valt dit onder de normale bureaukosten
 • Opvangboekje
 • Nieuwsbrief
 • Verjaardagskaart gastouder
 • Sint presentje, attentie op De dag van de Gastouder, buitenspeeldag etc.
Contact