Waar moet een gastouder aan voldoen

Wij zoeken u!

Gastouderbureau Thuis van Huis is altijd op zoek naar nieuwe gastouders. Er zijn veel redenen om gastouder te worden. Als gastouder verricht u verantwoordelijk werk, voelt kinderen goed aan en stimuleert hen graag in hun ontwikkeling door een passend activiteitenaanbod. Ook kunt u in overleg uw eigen werktijden bepalen en werken met uw eigen pedagogisch werkplan. Een gastouder mag zelf het uurtarief bepalen (per kind per uur).Gastouderbureau Thuis van Huis heeft hierin een adviserende rol. Het uurtarief wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen ouder en gastouder.

Als gastouder vangt u één tot zes kinderen tegelijkertijd op (inclusief uw eigen kinderen tot tien jaar). Dit doet u in uw eigen woning of bij de ouder thuis. U zorgt voor structuur en regelmaat en u bent de vaste persoon die het kind opvangt in een warme en huiselijke omgeving.

gastouder met kinderen bos

Gastouder aan huis

Het is ook mogelijk dat u gastouder bent in de woning van de ouders. Ook als gastouder aan huis heeft u een grote verantwoordelijkheid en gelden dezelfde voorwaarden als bovenstaande.

Wij geven u graag meer informatie !

go met kinderen bij hek2

U biedt een veilige en liefdevolle omgeving, waarin het kind zich vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Naast de dagelijkse zorg, organiseert u activiteiten die aansluiten op de belevingswereld en ontwikkelingsfase van de kinderen.

Gastouderbureau Thuis van Huis hanteert hoge kwaliteitseisen aan onze gastouders en opvang. We selecteren onze gastouders zorgvuldig. Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken wij naast de wettelijk vastgestelde eisen ook uw pedagogische visie en kijken we naar de mogelijkheden van uw opvanglocatie. Hierbij zijn (brand)veiligheid, hygiene en een prettige leefomgeving belangrijke aandachtspunten.

 

bellenblazen

Wettelijke eisen gastouder

U moet als gastouder ingeschreven staan in het LRK (landelijk Register Kinderopvang) alleen dan hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag.

Om in dit register opgenomen te worden, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

U bent in het bezit van:

  • Minimaal een diploma of ervaringscertificaat  MBO 2 Helpende Zorg en Welzijn, of een diploma dat staat vermeld op de diplomalijst of een certificaat goed gastouderschap
  • Inschrijving Personen Register Kinderopvang  (PRK), hierdoor vindt continue screening plaats op gedrag richting minderjarigen. Deze screening geldt voor alle regelmatig aanwezigen in de opvang van 18 jaar of ouder en stagiaires.
  • Geldig kinder EHBO-certificaat
  • Geldig identiteitsbewijs
  • Een door ons uitgevoerde risico-inventarisatie in uw woning

Registratie opvanglocatie

Als u voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen kan Gastouderbureau Thuis van Huis uw aanvraag tot nieuwe opvanglocatie versturen naar de gemeente.

De GGD komt bij u thuis en controleert of de opvanglocatie voldoet aan alle hygiene en veiligheidseisen. Ook zal u getoetst worden op uw pedagogische kennis en op de inhoud van de protocollen die u door Gastouderbureau Thuis van Huis zijn aangeboden:

  • pedagogisch beleidsplan
  • meldcode kindermishandeling
  • veilig slapen
  • ongevallen registratieformulier
  • medicatie toediening

Het is mogelijk dat de gemeente voor de registratie in het LRK legeskosten in rekening brengt.  De hoogte van deze kosten zijn gemeente afhankelijk. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Wij kunnen u hier verdere informatie over verstrekken.